TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENTIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI asigurarizalau.ro
Prezentul acord legal dintre dumneavoastra si asigurarizalau.ro va da dreptul de a utiliza platforma asigurarizalau.ro. Puteți utiliza platforma asigurarizalau.ro numai în conformitate cu acești termeni și condiții. Serviciile oferite prin asigurarizalau.ro pot fi modificate ulterior, pe măsură ce îmbunătățim sau adăugăm noi functii. Putem opri, suspenda sau modifica aceste servicii în orice moment, fără notificare prealabilă. De asemenea, putem elimina oricând, orice conținut al serviciilor oferite. Conform Legii comerțului electronic (Legea 365/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006) „Art. 7: Validitatea, efectele juridice și dovada contractelor încheiate prin mijloace electronice (1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice. (3) Dovada încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.”

Prin folosirea platformei asigurarizalau.ro vă exprimaţi acordul cu privire la aceşti termeni şi condiţii de utilizare (prin bifarea căsuţei „Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare”). Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, vă rugăm să nu folosiţi asigurarizalau.ro

Acest acord privind termenii şi condiţiile de utilizare („Acordul”) reprezintă o convenţie cu caracter obligatoriu, realizată între dumneavoastră personal sau în numele unei entitaţi (în continuare numita „Utilizator”), şi asigurarizalau.ro. (în continuare „Operatorul”), privind condiţiile accesului şi utilizării de către dumneavoastră a platformei asigurarizalau.ro.

Platforma asigurarizalau.ro nu este destinată utilizării de către persoanele sub 18 ani. Prin folosirea acestei aplicatii, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.

DUMNEAVOASTRĂ ACCEPTAŢI ŞI CONSIMŢIŢI ÎN MOD EXPRES SĂ VĂ OBLIGAŢI PRIN ACEST ACORD, CONFIRMÂND ACEASTĂ ACCEPTARE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE ÎNREGISTRARE (DACĂ ESTE CAZUL), PRECUM ŞI CONTINUÂND SĂ UTILIZAŢI SOLUȚIA OFERITA DE asigurarizalau.ro.

DEFINIŢII
În prezentul Acord, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel, prin definiţie următoarele cuvinte şi sintagme vor avea semnificaţia indicată mai jos:

„Cont de Utilizator”

înseamnă contul de înregistrare creat de Utilizator în cadrul platformei asigurarizalau.ro;

„Date cu caracter personal”

înseamnă informaţiile referitoare la un Utilizator persoană fizică, precum: prenume, nume, CNP, seria și numărul cărții de identitate, număr de telefon, adresă poştală, email;

„Formular”

înseamnă documentul tipizat, afişat ca atare de către Operator pe asigurarizalau.ro, care trebuie să fie completat de catre Utilizator în scopul comandării polițelor de asigurare;

„Furnizor”

înseamnă asiguratorul persoana juridică română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condițiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor să exercite activități de asigurare;

„Informaţii pentru înregistrare”

înseamnă Datele cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, şi datele de indentificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare de la Registrul Comerţului, Codul Unic de Înregistrare, inclusiv informaţiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca şi numărul de cont bancar);

„Operator”.

„asigurarizalau.ro”

înseamnă pagina de web intitulată „asigurarizalau.ro” , platforma pentru smartphone și soluția pentru alte terminale mobile, aflate în proprietatea Operatorului și administrate de către acesta;

MODIFICĂRI ADUSE ACORDULUI
Operatorul îşi rezervă dreptul de a aduce amendamente şi de a modifica prezentul Acord în mod periodic. Modificările aduse prezentului Acord vor fi publicate pe pagina de web asigurarizalau.ro şi revizuirile vor fi afişate cronologic. Amendamentele vor intra în vigoare imediat după postarea pe website-ul Operatorului. Sunteţi de acord să vă conformaţi oricăror modificări aduse prezentului Acord atunci când utilizaţi Serviciile Operatorului astfel incat orice modificare postată pe website devine efectivă imediat dupa postare dar nu se vor aplica retroactiv. Prin urmare, este important să examinaţi în mod regulat prezentul Acord pentru a vă asigura că sunteţi informaţi cu privire la schimbări.

Operatorul îşi rezervă dreptul în orice moment să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, asigurarizalau.ro sau Serviciile Operatorului cu sau fără notificare. Sunteţi de acord că Operatorul nu va fi facut responsabil faţă de dumneavoastră sau faţă de terţi pentru orice modificări, suspendări sau discontinuităţi ale Serviciilor Operatorului.

COTAȚIE PREȚ
Pentru obținerea unei cotații de preț, datele introduse pe site-ul asigurarizalau.ro vor fi transmise către societățile de asigurare (“Furnizori”). Pentru emiterea unui contract de asigurare vor fi utilizate datele introduse de către dumneavoastră în site-ul asigurarizalau.ro prin urmare, trebuie să furnizați informații corecte și complete de identificare pe care asigurarizalau.ro le poate utiliza pentru emiterea poliței de asigurare, facturare și livrare. Contractele de asigurare se supun reglementărilor emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor împreună cu modificările ulterioare iar condițiile de asigurare sunt specifice fiecărui Furnizor în parte. Răspunderea în ceea ce privește contractele de asigurare precum și condițiile de asigurare revine societăților de asigurare emitente în integralitatea lor.

COMENZI, MODALITATE DE PLATĂ ȘI FACTURARE
Toate Comenzile sunt efectuate online. După înregistrare, un Utilizator poate selecta polițele de asigurare dorite şi plasa o comandă online. Comanda este redirecţionată către Furnizorul vizat, care confirmă primirea şi acceptă comanda respectivă sau indică faptul că acea Comandă nu poate fi acceptată parţial sau integral. Confirmarea este redirecţionată către Utilizator şi polițele pentru care a fost acceptată Comanda sunt emise și livrate direct de către Operator, la adresa indicată de Utilizator în Formular. Politele de asigurare de calatorie si cele de locuinta se livreaza electronic, via e-mail.

LIVRARE
Polița de asigurare RCA poate fi livrată pe teritoriul României cu un termen de livrare de maxim 48 ore. Comenzile primite vineri seara după ora 18:00 și în weekend, vor fi procesate astfel:

Prin urmare, comenzile primite vineri seara după ora 18:00 și în weekend vor fi transferate curierului luni, urmând să ajungă fizic la destinatar în ziua următoare – marți.

DECLARAŢII ALE UTILIZATORULUI
Precizări generale

Folosind site-ul asigurarizalau.ro, dumneavoastră declaraţi şi garantaţi că:

toate informaţiile furnizate pentru înregistrare sunt corecte, precise şi nu induc în eroare;

datele și informațiile furnizate sunt reale la momentul completării cererii;

datele și informațiile furnizate sunt conforme cu cele din certificatul de înmatriculare;

persoana menționată în formularul de comandă este proprietarul bunului asigurat;

aveți cel puțin 18 ani împliniți;

ACTIVITĂŢI INTERZISE
Nu puteţi accesa sau folosi site-ul asigurarizalau.ro pentru niciun alt scop decât cel pentru care Operatorul îl face disponibil. Site-ul asigurarizalau.ro este destinat doar întrebuinţării personale de către Utilizatori şi nu poate fi folosit pentru alte activităţi comerciale, cu excepţia celor care sunt în prealabil şi în mod expres avizate şi aprobate în scris de către Operator. Activităţile interzise includ, dar nu se limiteaza la:

activitate criminală sau generatoare de prejudicii, inclusiv pornografia infantilă, fraudă, trafic de materiale obscene, trafic de droguri, jocuri de noroc, hărţuire, urmărire, spamming-ul, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea drepturilor asupra unui brevet sau furtul de secrete comerciale;

extragere sistematică de date de pe site-ul asigurarizalau.ro pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, bază de date sau un director, fără acordul scris al Operatorului;

a face orice utilizare neautorizată a Serviciilor Operatorului, inclusiv colectarea numelor de utilizator şi/sau a adreselor de email ale Utilizatorilor prin mijloace electronice sau de altă natură în scopul de a trimite email-uri nesolicitate;

angajare în activităţi nepermise pe un suport al site-ul asigurarizalau.ro ori conectare neautorizată la site-ul asigurarizalau.ro;

angajarea în orice utilizare automată a sistemului, cum ar fi folosirea scripturilor pentru a adăuga prieteni sau a trimite comentarii sau mesaje, sau folosirea oricăror algoritmi de tip data mining, roboţi sau alte instrumente similare de colectare şi extragere a datelor;

interferarea cu, întreruperea sau crearea unei sarcini excesive pentru site-ul asigurarizalau.ro, pentru reţelele sau serviciile care au legătură site-ul asigurarizalau.ro;

încercarea de a-şi asuma identitatea unui alt Utilizator ori a unei alte persoane;

utilizarea Contului de Utilizator ce aparţine unui alt Utilizator;

folosirea oricăror informaţii obţinute prin intermediul site-ul asigurarizalau.ro în scopul de a hărţui, abuza sau prejudicia o altă persoană;

folosirea Serviciilor Operatorului in scopul de a concura cu Operatorul sau de a presta servicii ca agent sau reprezentant;

descifrarea, decompilarea, dezasamblarea sau procesul de „reverse engineering” a oricărui tip de software care cuprinde sau constituie o parte a site-ul asigurarizalau.ro;

utilizarea site-ul asigurarizalau.ro într-o manieră incompatibilă cu legile şi regulamentele aplicabile.

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Operatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la site-ul asigurarizalau.ro, logo, structură și design. Conţinutul furnizat prin intermediul site-ul asigurarizalau.ro, structura, desgin-ul, logo-ul şi siglele conţinute de acesta sunt deţinute de către Operator şi sunt obiectul drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia română. Conţinutul site-ul asigurarizalau.ro include, dar fără a se limita la, toate codurile sursă, bazele de date, măsurile de funcţionalitate, software- ul, design, fişiere audio, video, text, fotografii şi grafică.

Mărcile deţinute de către Operator nu pot fi folosite, inclusiv ca parte a mărcilor şi/sau ca parte a numelor de domenii, în legătură cu orice produs sau serviciu, în orice mod care este de natură să provoace confuzie şi nu pot fi copiate, imitate sau folosite, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Operatorului.

Conţinutul site-ul asigurarizalau.ro vă este oferit pentru informarea şi numai pentru uzul dumneavoastră personal şi nu poate fi folosit, copiat, reprodus, republicat, încărcat, distribuit, transmis, difuzat, afişat, vândut, licenţiat sau exploatat în orice fel de alte scopuri, fără acordul prealabil scris al proprietarului. Recuperarea sistematică de date sau alt conţinut din site-ul asigurarizalau.ro pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, compilaţie, bază de date sau un director, fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Operatorului este interzisă.

Operatorul nu vă transferă drepturile sale de proprietate asupra site-ul asigurarizalau.ro. Operatorul păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. Nu vă este permis să redistribuiţi, să vindeţi, să decompilaţi, să folosiţi procesul de reverse engineering, să dezasamblaţi sau să aduceţi în orice alt mod site-ul asigurarizalau.ro la o forma perceptibilă omului.

Nicio dispoziție din prezentul Acord nu va fi interpretată ca acordând, implicit sau în orice alt fel, vreo licență sau vreun drept asupra oricărui brevet sau oricărei mărci comerciale semnate asigurarizalau.ro. Este interzis să modificați, să copiați, să publicați, să reproduceți, să vindeți sau să comercializați în vreun fel această soluție sau orice informație asociată cu aceasta.

GARANȚII
În cazul polițelor de asigurare RCA, Utilizatorul confirmă că datele și informațiile introduse pe site-ul asigurarizalau.ro. sunt conforme cu cele din certificatul de înmatriculare, precum și faptul că persoana menționată în formularul de comandă este proprietarul autovehiculului. Utilizatorul își asumă întreaga răspundere privind datele furnizate și acceptă faptul că Operatorul nu va fi facut răspunzător față de Utilizator și/sau față de terțe parti pentru prejudiciile de orice natură rezultate ca urmare a furnizării unor informații eronate de către Utilizator.

Utilizatorul garantează și își asumă răspunderea pentru plata poliței/polițelor de asigurare comandate, în condițiile și modalitățile stipulate.

ANULARE POLIȚĂ
Conform legislatiei în domeniul asigurărilor, o poliță de asigurare RCA care a fost emisă nu poate fi anulată decât în cazul unor erori cuprinse în poliță, erori ce afectează valabilitatea acesteia, sau în cazul în care se face dovada că, din eroare, pentru același autovehicul și același asigurat există o altă poliță RCA în vigoare. În cazul în care Utilizatorul constată în momentul livrării sau ulterior acestui moment faptul că polița emisă de către Operator conform comenzii lansate de către Utilizator conține informații greșite, exclusiv din vina Utilizatorului care a trecut în formularul de comandă date/informații greșite, acesta poate solicita anularea poliței /rectificarea erorilor și emiterea și livrarea unei polițe noi. Dacă, în situația enunțată mai sus, Utilizatorul va solicita emiterea și livrarea unei alte polițe, atunci acesta va fi obligat să achite taxa de transport.

LIMITAREA RĂSPUNDERII
Utilizatorul folosește site-ul asigurarizalau.ro pe propriul risc, Operatorul fiind exonerat de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea site-ul asigurarizalau.ro sau, ca urmare a utilizarii informațiilor acestuia. Operatorul nu este răspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site-ul asigurarizalau.ro. Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra site-ului asigurarizalau.ro și tentativa de efectuare a acestora, incluzând, dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, samd, vor fi pedepsite conform legii.

ÎN NICIUN CAZ OPERATORUL SAU DIRECTORII SĂI, MEMBRII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU VOR FI FACUTI RESPONSABILI FAŢĂ DE DUMNEAVOATRĂ SAU FAŢĂ DE TERŢE PARTI PENTRU PREJUDICIILE INDIRECTE, VIITOARE SAU SPECIALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE (DE EXEMPLU, DAUNELE COMINATORII ŞI AMENZILE CIVILE) SAU INCIDENTALE, INCLUSIV PENTRU PROFITUL NEREALIZAT, REZULTAT DIN FOLOSIREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ului asigurarizalau.ro SAU A SERVICIILOR OPERATORULUI, CHIAR DACĂ OPERATORUL A FOST ÎNŞTIINŢAT DESPRE POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE PREJUDICII.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informațiile furnizate de către Utilizatori sunt prelucrate în scopul emiterii polițelor de asigurare, precum și în scop de marketing privind produsele/serviciile Operatorului sau a serviciilor Furnizorilor.

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță și pentru scopurile specificate, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Informatiile furnizate de către Utilizatori vor fi stocate de către Operator în format electronic și nu vor fi furnizate către nici o altă terță parte, decât cele implicate în mod direct în furnizarea serviciilor specifice site-ul asigurarizalau.ro

Utilizatorul are dreptul de a solicita, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Mijloacele tehnice pe care Operatorul le pune la dispoziție pentru identificarea și corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor sunt: email (contact@asigurarizalau.ro).

Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţe parti într-un asemenea scop.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, Utilizatorul are dreptul de acces, de intervenție și de opoziție asupra datelor prelucrate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisă la: contact@asigurarizalau.ro

LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Legea aplicabilă

Toate aspectele juridice, cele legate de drepturi, şi măsurile reparatorii cu privire la orice act, eveniment sau incident, întreprinse în temeiul sau în legătură cu site-ul asigurarizalau.ro sau Serviciile Operatorului vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legile din România.

Soluţionarea litigiilor

În cazul unui litigiu între Utilizatori şi orice alta Terţa Parte, dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că Operatorul nu are nici o obligaţie de a interveni. Prin prezentul Acord, absolviţi Operatorul, funcţionarii, angajaţii, agenţii şi succesorii săi în drepturi de plângeri, cereri şi prejudicii de orice natură, cunoscute sau necunoscute, previzibile sau imprevizibile, dezvăluite sau confidenţiale, care decurg din, sau sunt în orice fel legate de astfel de litigii şi/sau de Serviciile Operatorului.

Toate plângerile, litigiile sau neînţelegerile care pot decurge din interpretare, funcţionalitate sau care sunt în orice fel legate de utilizarea de către dumneavoastră a site-ul asigurarizalau.ro sau a Serviciilor Operatorului, care nu pot fi rezolvate amiabil prin discuţii şi negocieri directe în termen de 30 (treizeci) Zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației, vor fi supuse jurisdicţiei exclusive a instanţelor de la sediul Operatorului.